Historia powstania psów

Około 10-15 000 lat temu kiedy powstawały pierwsze osady ludzkie, a człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia wysypiska śmieci powstające wokół wiosek stanowiły dostęp do pożywienia dla dzikich zwierząt przez cały rok. Zmiany zachodzące w środowisku naturalnym przyczyniły się do udomowienia wilka. Nie było by to jednak możliwe gdyby równolegle nie zachodziły zmiany w repertuarze zachowań wilków. Osobniki wykazujące względne opanowanie i brak strachu wobec bliskiego sąsiedztwa ludzi przekazywały te cechy następnym pokoleniom. Możliwości adaptacyjne powodowały zmianę sposobu życia pozwalającego zdobywać pożywienie, rozmnażać się i unikać niebezpieczeństw. Z czasem pierwotne psy były selekcjonowane pod względem zachowań u młodych wilków czyli takich, które nie zagrażały ludziom. Na przestrzeni wieków zaczęliśmy wykorzystywać  psy ze względu na ich predyspozycje łowieckie, stróżujące czy pilnujące stad. Powolne osłabianie pełnej sekwencji zachowań wilków tj. namierzanie> wpatrywanie> podkradanie> gonienie> chwycenie> rozszarpanie> zjedzenie spowodowało wyodrębnienie kilku typów dzisiejszych psów:

  • Psy stróżujące
  • Psy myśliwskie
  • Psy pasterskie „przy nodze”
  • Psy pasterskie „przy głowie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *